Mestská knižnica bude  od 4.1 – 24.1. 2021   zatvorená!

Online katalóg

Mestská knižnica Spišská Belá v rámci skvalitnenia a rozšírenia služieb sprístupňuje online katalóg Clavius, ktorý umožňuje čitateľom rezervovanie dokumentov, sledovanie konta svojich výpožičiek a samoobslužné predlžovanie výpožičnej lehoty v akomkoľvek časovom okamihu.

Menu