Od 1. júna otvárame

Mestská knižnica privíta svojich čitateľov na základe rozhodnutia Mesta Spišská Belá od  1. júna 2020 v obmedzenom výpožičnom čase.

Pondelok: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
Utorok: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
Štvrtok: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
Piatok: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00

Výpožičná služba sa bude vykonávať za sprísnených hygienických pokynov, ktoré budú zverejnené pri vstupe do budovy a priestorov knižnice.
Múzeum Dr. Michala Greisigera zostáva pre verejnosť stále zatvorené.

Online katalóg

Mestská knižnica Spišská Belá v rámci skvalitnenia a rozšírenia služieb sprístupňuje online katalóg Clavius, ktorý umožňuje čitateľom rezervovanie dokumentov, sledovanie konta svojich výpožičiek a samoobslužné predlžovanie výpožičnej lehoty v akomkoľvek časovom okamihu.

Menu