Cenník služieb

Vystavenie čitateľského preukazu

*resp. predĺženie jeho platnosti na každý rok (tzv. ročné zápisné)

Deti 0,50€
Dospelí 1,66€
Dôchodcovia 0,83€

 

Absenčné výpožičky periodík

Denná tlač 0,07€
Časopisy 0,17€

 

MVS (medziknižničná výpožičná služba)

Za každú knižnú jednotku 2,00€

Upomienky

1. upomienka (neposiela sa) 0,17€
2. upomienka 0,66€
3. upomienka 1,00€
4. upomienka 1,33€

 

Vyhotovenie nového čitateľského preukazu

(v prípade straty preukazu alebo jeho značného poškodenia)

Deti 0,50€
Dospelý 0,50€
Dôchodcovia 0,50€

 

Strata kníh

Náhrada knihy až do výšky ceny fotokópie (podľa druhu literatúry.)

Menu

Dôležité upozornenie!


v dňoch 22. - 26. apríla 2024

budú Mestská knižnica a Múzeum Dr. Michala Greisigera pre verejnosť
Z A T V O R E N É ! ! !

Prípadné výpožičky je možné realizovať do piatku 19. 04. 2024 do 16.00 hod.

Predĺženie výpožičiek online bude bez obmedzenia

This will close in 20 seconds