História mestskej knižnice v Spišskej Belej

 • Už v roku 1910 bola v meste Spišská Belá verejná knižnica. Boli v nej väčšinou maďarské a nemecké knihy. Z domácich knižníc boli známe súkromné knižnice ev. farára Samuela Webera a lekára Michala Greisigera, ktoré však po ich smrti boli rozobrané.. Z knižnice Dr. Michala Greisigera sa zachovala veľmi malá zbierka.
 • Od roku 1919 zásluhou Slovenskej hospodársko-čitateľskej besedy začala sa zakladať osobitná súkromná slovenská knižnica.

 • Rok 1928– slovenskú časť Obecnej knižnice viedla Agneša Slodičková. V neskorších rokoch viedol knižnicu učiteľ Ján Novák.

 • Rok 1965 – s celodenným uväzkom vedie knižnicu Žofia Peštová – prefesionalizácia knižnice, náhly vzostup úrovne služieb obyvateľom.

 • Rok 1973 – Mestská ľudová knižnica sa stala strediskovou knižnicou , kde pracovali dve profesionálne knihovníčky.

 • Rok 1976 – získala Mestská ľudová knižnica za svoju činnosť titul „Vzorná ľudová knižnica“ od MK SR.

 • V osemdesiatych rokoch sa naplno rozvinula spolupráca s materskými a základnými školami a osobitnou školou. Pokračovalo sa v organizovaní hodín informačnej výchovy, cyklických podujatí pre deti a mládež a besied so spisovateľmi. Od roku 1984 začal pracovať pri Metskej knižnici divadelný krúžok.
 • Rok 1981 – K stredisku Spišská Belá boli pripojené ďaľšie obce a tak Mestská knižnica plnila túto funkciu pre Miestne knižnice Strážky, Krížová Ves, Bušovce, Podhorany, Toporec, Holumnica, Jurské, Ihľany.

 • Rok 1989– rozpad strediskového systému – postupná integrácia ľudových knižníc do kultúrnych stredísk.. Mestská knižnica pracovala ako súčasť Mestského kultúrneho strediska do 30.4. 1991. Od 1.5. 1991 sa stala samostatným oddelením Mestského úradu.
 • Deväťdesiate roky boli zamerané na aktualizáciu knižného fondu. Boli vyradené multiplikáty čím došlo k poklesu zväzkov. S tým, a so spoločenskými zmenami, súvisí aj pokles v základných ukazovateľov činnosti, ktoré sa až po roku 1994 postupne zvyšujú a skvalitňuje sa činnosť knižnice.Rok 2003 – zakúpenie knižničného programu „Libris“ – začiatok retrospektívneho spracovania knižného fondu.

 • Rok 2009 Nákup knižničného programu „Clavius“ a konverzia z programu „Libris“
 • Rok 2010 Začiatok elektronických služieb čitateľom
 • Rok 2016 Rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia priestorov knižnice
Menu